Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

Pomáhame ľuďom s psychickými poruchami znovu začať, vrátiť sa k samostatnému životu, rozvíjať stratené schopnosti,

inšpirovať ich k rozvíjaniu tvorivosti, podporiť sebadôveru, pomôcť všestranne v sociálnej oblasti,

opäť nájsť radosť zo života, cielene trénovať pre každý deň, pre zmysluplne strávené dni. .