Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

V minulom roku sme vyzbierali 4058,23 EUR

Čo sme zrealizovali?

• Financovanie každodenného priebehu celej škály našich terapií - kúpou pomôcok aj potrebného materiálu
(keramická, textilná, výtvarná, hudobná, počítačová, drôtiková terapia a paličkovanie)

• Vstupné na rôzne kultúrne podujatia (návšteva galérií a múzeí),

V tomto roku by sme chceli:

• ísť na rekondičný pobyt
• obnoviť pravidelné vydávanie nášho časopisu „Krídelník“
• usporiadať športový deň

Veríme, že s Vašou podporou sa nám to podarí.

Ďakujeme!
Vaše KRÍDLA