Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

Počas mimoriadnej situácie na Slovensku o 2% z daní:
Stále sú podmienky nejasné. Preto stále platí, kto podal daňové priznanie do 31.3.2020, tomu bude akceptované poukázanie 2% z daní, alebo, kto si požiadal o odklad. Preto Vás prosím, kto to vie ešte stihnúť ,aby tak spravil do konca marca.
Ďakujeme veľmi pekne.
Stále nie je jasné stanovisko, či sa bude akceptovať aj posun 2% z daní.
V praxi to pre nás znamená ohrozenie plynulého a kvalitného poskytovania našej služby. Nakoľko vďaka aj Vaším 2 % dokážeme fungovať počas roka.

V minulom roku sme získali z 2 % z daní 3832 EUR

Čo sme zrealizovali?

• Financovanie každodenného priebehu celej škály našich terapií - kúpou pomôcok aj potrebného materiálu
(keramická, textilná, výtvarná, hudobná, počítačová, drôtiková terapia a paličkovanie)

• Vstupné na rôzne kultúrne podujatia (návšteva galérií a múzeí),
• usporiadať športový deň

V tomto roku by sme chceli:

• zakúpiť pc vybavenie
• obnoviť pravidelné vydávanie nášho časopisu „Krídelník“

Veríme, že s Vašou podporou sa nám to podarí.

Ďakujeme!
Vaše KRÍDLA