Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami