Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

Adresa:

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA

Mýtna 5 811 07 Bratislava

IČO:  318 10 136

DIČ: 2022003236

Bankové spojenie:  Tatra banka 266 347 50 49 / 1100 IBAN: SK4611000000002663475049

Rehabilitačné stredisko Partizánska 2 811 03 Bratislava

Telefón 02/ 544 10 158
Mobil 0903 733 370
E-mail info@zdruzeniekridla.sk