Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami

Sme Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA.

Čo spája ľudí s psychickými poruchami, príbuzných a priateľov?

Tvoria nerozlučný tím, pretože jeden bez druhého, tretieho a dôležitého štvrtého

(celú spoločnosť), by nemohli urobiť ani krok! Ako prsty na jednej dlani. Ako konáre na strome.

Ako hniezdo, ktoré chráni, ale z ktorého sa dá aj vzlietnuť do sveta .Na KRÍDLACH.

Pomáhame ľuďom s psychickými poruchami znovu začať, vrátiť sa k samostatnému životu,

rozvíjať stratené schopnosti, inšpirovať ich k rozvíjaniu tvorivosti, podporiť sebadôveru,

pomôcť všestranne v sociálnej oblasti, opäť nájsť radosť zo života,

cielene trénovať pre každý deň, pre zmysluplne strávené dni.

 Rehabilitačné stredisko nie je centrom voľného času,

ale pokračovaním procesu liečby a nevyhnutnou zastávkou na ceste k uzdraveniu.